Naprawa pojazdu z OC sprawcy na częściach oryginalnych

Kamil Węgrocki

5/22/20221 min read

Czy wiesz, że z OC sprawcy należy Ci się od ubezpieczyciela naprawa uszkodzonego pojazdu na nowych częściach oryginalnych!

W postanowieniu wydanym w sprawie I SNN/c78/21 Sąd Najwyższy stwierdził, że koszty naprawy pojazdu, ubezpieczyciel powinien ustalić z uwzględnieniem cen rynkowych części oryginalnych nowych.

Potwierdzone zostało również stanowisko, że odszkodowanie przysługujące od ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej za uszkodzenie pojazdu nie ogranicza się do równowartości wydatków poniesionych na naprawę pojazdu, lecz ustala się je jako równowartość hipotetycznie określonych kosztów przywrócenia pojazdu do stanu poprzedniego, każdorazowo obejmuje niezbędne i ekonomicznie uzasadnione koszty naprawy

Nie ma przy tym znaczenie, czy i kiedy doszło do naprawy pojazdu oraz jaki był faktyczny koszt tej naprawy.

Sąd Najwyższy podkreślił zgodne stanoiwsko orzecznicze, że dla odpowiedzialności ubezpieczyciela istotne znaczenie ma sam fakt powstania szkody, a nie fakt naprawienia samochodu i powstania wydatków z tego tytułu.